منابع لاتین  Print book : English

نسخه اصلی NZ Debra NZ 1999, M P Garratt, NZ Debra NZ 1999,لیست The boy who dared,book list The boy who dared,کتاب M P Garratt

گت بلاگز اخبار اجتماعی نگرانی از رشد مصرف بین جوانان و نوجوانان دنیا ، بیشترین شیوع مصرف موادمخدر به «کارگران» رسید

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اوضاع شیوع مصرف مواد مخدر در ایران، گفت: 5.4 درصد در میان جمعیت 15 تا 64 سال کشور عزیزمان ایران

نگرانی از رشد مصرف بین جوانان و نوجوانان دنیا ، بیشترین شیوع مصرف موادمخدر به «کارگران» رسید

بیشترین شیوع مصرف موادمخدر به «کارگران» رسید/ نگرانی از رشد مصرف بین جوانان و نوجوانان دنیا

عبارات مهم : میلیون

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اوضاع شیوع مصرف مواد مخدر در ایران، گفت: 5.4 درصد در میان جمعیت 15 تا 64 سال کشور عزیزمان ایران به مواد مخدر اعتیاد دارند که از این میان جامعه کارگری در محیط های صنعتی با 22.3 درصد بیشترین شیوع مصرف مواد مخدر را دارند.

به گزارش ایسنا، حمید صرامی در شصت و یکمین جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور مدیر شرکت بهزیستی کشور برگزار شد، گفت: در سال 94، 2.1 درصد از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم از مواد مخدر استفاده کرده اند. همچنین در سال 90 تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر بیش از سه میلیون و 391 هزار نفر (6.9 درصد) در سطح وابستگی تا وابستگی شدید بود.

نگرانی از رشد مصرف بین جوانان و نوجوانان دنیا ، بیشترین شیوع مصرف موادمخدر به «کارگران» رسید

وی در ادامه با بیان اینکه در سال 1394 تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر به دو میلیون و 802 هزار و 800 نفر (5.39 درصد) کم کردن یافته هست، اظهار کرد: از این تعداد نزدیک به یک میلیون و 600 هزار نفر مصرف کننده غیرمستمر مواد مخدر بودند.

مدیرکل دفتر و تحقیقات آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به شرایط جهانی تولید و مصرف مواد مخدر تصریح کرد: در سطح جهانی آمار مصرف کنندگان مواد مخدر از 26 میلیون نفر به بیش از 29 میلیون نفر در بین جمعیت 15 تا 64 ساله زیاد کردن یافته هست. این به آن معنی است که قیمت شیوع مواد مخدر در سطح جهانی از 4.9 به 5.9 درصد رسیده هست. این آمارها نشان می دهند که باید در کشور نسبت به زیاد کردن تولید و مصرف مواد مخدر آمادگی داشته باشیم.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اوضاع شیوع مصرف مواد مخدر در ایران، گفت: 5.4 درصد در میان جمعیت 15 تا 64 سال کشور عزیزمان ایران

صرامی در ادامه با اشاره به زیاد کردن مصرف 345 درصدی روانگردان ها از سال 2009 تا 2017 افزود: پیامدهای این زیاد کردن در سطح جهانی کم کردن سن مصرف و رشد شیوع در نوجوانان و جوانان، زیاد کردن مصرف مواد مخدر در زنان، شاغلین و تحصیلکردگان هست. همچنین نهاد خانواده، محیط های آموزشی، محلات و محیط های کاری با زیاد کردن مصرف مواد مخدر ضربه پذیر خواهند شد و در نهایت میل به به مصرف همزمان و ترکیبی مواد زیاد کردن می یابد.

وی با اشاره به اینکه حدود 70 درصد از زمین های زیر کشت خشخاش در دنیا در افغانستان قرار دارد، گفت: تولید تریاک در افغانستان از سال 2001 تا 2017 با رشد 4765 درصدی همراه بوده است.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به جهت گیری های کلی ستاد مبارزه با مواد مخدر در چهار سال اخیر تصریح کرد: همکاری موثر لایه های متفاوت اجتماعی، اتخاذ استراتژی های واقع بینانه، تقویت دانش برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی، انتشار تحقیقات با پرهیز از رویکرد امنیتی و سیاسی، زیاد کردن حساسیت، دغدغه و نقش آفرینی در لایه های متفاوت دولت و ملت و تمرکز بر کارها حرفه ای عملیاتی در مرزهای شرقی کشور از جمله این جهت گیری ها بوده اند.

نگرانی از رشد مصرف بین جوانان و نوجوانان دنیا ، بیشترین شیوع مصرف موادمخدر به «کارگران» رسید

وی در ادامه از اولویت بخشی به برنامه های پیشگیری اولیه از اعتیاد اشاره کرد و افزود: ضربه زدن به شبکه های تولیدماده شیشه، ساماندهی معتادان متجاهر تمرکز بر مقابله با تولید، قاچاق، عرضه و مصرف مواد مخدر و روانگردان های پرخطر با مطالبه گری و ارزشیابی دستگاه های اجرایی از دیگر برنامه های چهار سال اخیر ستاد مبارزه با مواد مخدر بودند.

کاهش تعداد مصرف کنندگان «شیشه»

پیش بینی زیاد کردن تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر به بیش از 3 میلیون و 300 هزار نفر در سال 1404

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اوضاع شیوع مصرف مواد مخدر در ایران، گفت: 5.4 درصد در میان جمعیت 15 تا 64 سال کشور عزیزمان ایران

مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر اینکه مصرف کنندگان ماده شیشه از 26 درصد در سال 90 به هشت درصد در سال 94 کم کردن یافته اند، گفت: طی 12 سال اخیر ضمن انهدام 1967 کارگاه تولید شیشه و کشف بیش از 24 تن ماده محرک شیشه در کشور و انجام تبلیغات مورد نیاز به این کم کردن دست یافته ایم.

صرامی در ادامه با اشاره به نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان ها توضیح داد: در سال 93 نزدیک به 24.7 درصد از مردم نگرش بینابین و مثبت به مصرف مواد مخدر داشتند.

نگرانی از رشد مصرف بین جوانان و نوجوانان دنیا ، بیشترین شیوع مصرف موادمخدر به «کارگران» رسید

وی با اشاره به آینده نگری روند مصرف مواد مخدر در کشور عزیزمان ایران سال 1404 گفت: آینده نگری می شود مصرف کنندگان مواد مخدر از دو میلیون و 802 هزار نفر به بیش از سه میلیون و 316 هزار نفر زیاد کردن یابند.

وی در ادامه با ابراز امیدواری از ایجاد رشته دکتری پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: گسترش طرح های تحقیقاتی کاربردی و مبتنی کردن کارها امر مبارزه و اعتبار های علمی و دانش بومی باعث شده است است تا با رشد 680 درصدی در پژوهش و رشد 687 درصدی آخر نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و رشد 139 درصدی مقالات علمی در امر مبارزه نرم افزاری و سخت افزاری در سال های 95 و 96 نسبت به سال 92 وربرو باشیم.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به آسیب های حوزه پیشگیری اولیه از اعتیاد اظهار کرد: عدم بهره گیری از ظرفیت دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی، در اولویت نبودن رویکرد پیشگیری از اعتیاد، محدود بودن قیمت سطح پوشش برنامه های کم کردن تقاضا به خاص در طیف دانش آموزان و دانشجویان از جمله این آسیب هاست.

وی ضعف در تهیه بسته سیاستی جامع و مشخص در خصوص پیشگیری از مصرف مواد مخدر را در سطح کارخانجات و شرکت ها را از دیگر آسیب های حوزه پیشگیری اولیه از اعتیاد بیان کرد و گفت: ضعف در بهره گیری از ظرفیت های مردمی و همکاری شرکت های غیردولتی و همچنین عدم میل به بخش شخصی در پیشگیری از اعتیاد، عدم بهره گیری موثر از اینترنت و ضعف در غنی سازی اوقات فراغت از دیگر آسیب های این حوزه هستند.

واژه های کلیدی: میلیون | اعتیاد | تحقیقات | پیشگیری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs