منابع لاتین  Print book : English

نسخه اصلی NZ Debra NZ 1999, M P Garratt, NZ Debra NZ 1999,لیست The boy who dared,book list The boy who dared,کتاب M P Garratt

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی عارف مدیر مجمع شد ، انتخابات هیأت رئیسه تازه مجمع تهران

انتخابات مجمع نمایندگان پایتخت کشور عزیزمان ایران بعد از ظهر امروز برگزار شد که براساس آن محمدرضا عارف مجددا در سال دوم به عنوان مدیر مجمع گزینش شد.

عارف مدیر مجمع شد ، انتخابات هیأت رئیسه تازه مجمع تهران

انتخابات هیأت رئیسه تازه مجمع تهران/ عارف مدیر مجمع شد

عبارات مهم : ایران

انتخابات مجمع نمایندگان پایتخت کشور عزیزمان ایران بعد از ظهر امروز برگزار شد که براساس آن محمدرضا عارف مجددا در سال دوم به عنوان مدیر مجمع گزینش شد.

به گزارش ایسنا نمایندگان پایتخت کشور عزیزمان ایران امروز در جلسه ای انتخابات هیأت رئیسه تازه مجمع پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت سال دوم فعالیت را برگزار کردند.

عارف مدیر مجمع شد ، انتخابات هیأت رئیسه تازه مجمع تهران

بر این اساس محمدرضا عارف به عنوان مدیر مجمع پایتخت کشور عزیزمان ایران گزینش شد.

محمدجواد فتحی و فریده اولادقباد به عنوان نواب اول و دوم مدیر مجمع پایتخت کشور عزیزمان ایران گزینش شدند و محسن علیجانی نیز دبیر تازه مجمع پایتخت کشور عزیزمان ایران شد.

انتخابات مجمع نمایندگان پایتخت کشور عزیزمان ایران بعد از ظهر امروز برگزار شد که براساس آن محمدرضا عارف مجددا در سال دوم به عنوان مدیر مجمع گزینش شد.

واژه های کلیدی: ایران | محمدرضا | انتخابات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs