منابع لاتین  Print book : English

نسخه اصلی NZ Debra NZ 1999, M P Garratt, NZ Debra NZ 1999,لیست The boy who dared,book list The boy who dared,کتاب M P Garratt

تاکید می، مرکل و ماکرون بر لزوم حفظ برجام

رهبران سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان بر لزوم حفط توافق هسته‌ای کشور عزیزمان ایران تاکید کردند.  تاکید می، مرکل و ماکرون بر لزوم حفظ ب..

ادامه مطلب